Les conditions de ventes

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op commerciële handelingen tussen de firma Camellia S bvba met ondernemingsnummer 0544.411.213 (hierna “Camellia S”), als exclusief agent voor Roku Roku Group Limited (eigenaar van het product OR TEA?) voor België, Nederland en Luxemburg, en zijn klanten (hierna “Koper”).

Elke Koper die een bestelling plaatst bij Camellia S accepteert en aanvaardt de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden van Camellia S volledig en zonder uitzondering.


Offertes en Bestellingen

Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Camellia S behoudt zich het recht om prijzen periodisch te wijzigen naargelang nieuwe fiscale wetten, wijzigingen bij de douane en veranderlijke wisselkoersen.

Verzendingen zijn voor rekening van de Koper, tenzij geaccepteerd door Camellia S.

Een wijziging of annulatie van een bestelling wordt enkel overwogen onder wederzijdse toestemming van Camellia S en de Koper.

Wanneer de Koper de bestelling annuleert zonder geldige reden, zal het betaalde bedrag niet worden terugbetaald.

Transport en Leveringsvoorwaarden

Franco levering wordt aangeboden aan elke individuele bestelling die voldoet aan volgende voorwaarden:
•    Levering op adres in land behorende tot zone A (zie onderstaand).
•    Bestelling voldoet aan minimumbedrag van € 380,00 (excl. BTW).
•    Maximale afmetingen van het pakket: 100 x 70 x 58 cm.
•    Maximaal gewicht van het pakket: 30 kg.


Zone Landen Leveringstermijn (dagen) Transportkost (€)
A Belgie, Deenenmarken,... 3-4 12,00
B Landen,... 3-4 20,00
C Landen,.. 3-5 30,00
 

 


Betalingsvoorwaarden

Betalingen enkel via bankoverschrijving op rekening BE04 3631 2874 7231 (BIC BBRU BE BB).

Voor nieuwe Kopers is betaling vereist voor levering van de goederen. Aan terugkerende Kopers wordt een betalingsuitstel van 30 dagen na levering toegestaan.

Orders worden voltooid afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. Camellia S behoudt zich het recht om slechts een deel van de bestelling af te ronden. De Koper zal enkel het geleverde deel aangerekend worden.

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot algehele betaling van het factuurbedrag.

Eventuele opmerkingen over de kwantiteit of kwaliteit van de geleverde goederen of diensten dienen per aangetekend schrijven aan Camellia S bvba overgemaakt te worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Bij gebreke aan tijdige betaling van de facturen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12%, verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van € 49,85. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.